SVERIGES UNGDOMSENTREPRENÖRS JURY 2017

Inspiration, nätverk och kunskap!
Changers Hub är en plats dit man går för att ta sin idérikedom och driv för att utvecklas framåt!
Vi är entreprenörer, sociala aktivister och mångsysslare som önskar att Changers Hub fanns då vi själva växte upp. Så vi gick ihop för att göra det möjligt för andra unga vuxna i Stocholms ytterstan.

Historien om Miljonbemanning startar som en idé i huvudet på tre studenter en varm sommarkväll. De hade många vänner och bekanta som hade svårt att hitta jobb trots att de besatt på enorma kompetenser, förmågor och talanger (!), hur kommer det sig? tänkte dem, och en plan började smidas. Ganska snart innan de ens hade hunnit starta stod deras tre första kunder och knackade på dörren, och nu går det fort. 2015 hade vi äran att vara finalister i tävlingen Sveriges ungdomsentreprenörer och i år har vi äran att vara tillbaks där men denna gång sitta med i juryn!

Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation, som tillsammans med över 100 000 rättviseförmedlare i sociala medier strävar efter att korrigera skevheter i samhället. Vårt mål är ett samhälle där alla, oavsett sådant som kön, bakgrund eller ålder, har möjlighet att nå dit de vill. Därför sitter vi i juryn för Sveriges Ungdomsentreprenörer.

Ashoka är idag världens ledande organisation för Sociala entreprenörer och samhällsförändring – en mötesplats för ledande sociala entreprenörer, företag och individer som verkar inom fältet social innovation. Som jurymedlen tittar vi extra noga på bidrag inom denna kategorin som löser samhällsutmaningar på nya innovativa sätt. Tävlingar som Sveriges ungdomsentreprenör är viktiga för att visa kraften i alla bra initiativ som pågår just nu och sätta fokus på nya lösningar och deras spridning.

Kungsleden är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med en verksamhet som inriktar sig på att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i utvalda tillväxtregioner.

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing, med cirka 358 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Accenture är mycket stolta över att få vara delaktiga under Sveriges Ungdomsentreprenör och utöver att delta i Juryarbetet kommer Accenture bidra med konsulttimmar och mentorskap till alla vinnarna. I bidragen vi letar efter söker vi innovation och passion med en bra ”I can do” – attityd. Det unga entreprenörskapet ser vi som startskottet till en mängd olika möjligheter för både individ och samhälle och därför är det ytterst viktigt att uppmuntra det driv och passion som finns hos våra unga och i bidragen till Sveriges Ungdomsentreprenör.

“Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”
Fryshuset tror på ungas drivkraft och passion och med rätt verktyg kan vem som helst, oberoende bakgrund, förverkliga sin passion. Vi arbetar aktivt med att förändra och omdefiniera bilden av vem som får synas och höras som entreprenör. Vi vill se ett klimat där alla har samma förutsättningar för att lyckas och få anses som entreprenör.