Årets idé – Politisk Kunskapsarena

Samir, Halil och Alina driver UF Företaget Politisk Kunskapsarena med affärsidén att anordna politiska föreläsningar och debatter i Dalarna. Genom mötet mellan unga, politik och näringsliv hoppas man kunna motivera fler till att vilja ta ställning, och målet är att ungdomar med rösträtt i valet 2018 ska få mer kunskap och förståelse för vad partierna står för.

I många fall nekas ungdomsförbund att komma in i skolan, men genom Politiska Kunskapsarenan vill Samir ta ungdomsförbunden direkt till eleverna. Helt kostnadsfritt.

Juryns motivering:
”Valdeltagandet bland unga är oftast lågt, men istället för att skuldbelägga ungdomar fokuserar initiativet på att främja det politiska samtalet och se möjligheter. Spännande att öppna upp för arbete med skolor.”

https://m.facebook.com/Politiska-KunskapsArenan-UF-PKA-1765059427125016/?tsid=0.4535113800251016&source=result

Årets Samhällsförbättrare – Fem Fight

Efter en rad våldtäkter under Bråvallafestivalen 2016 började Minna Höggren tillsammans med några vänner prata om vad unga kan göra för att motverka detta om framtiden. Resultatet blev initiativet FEMFIGHT.

Syftet har sedan starten varit att kämpa för ett mer rättvist och mindre sexistiskt samhälle, och att normalisera samtal om jämnställdhet, sex och samlevnad. Idag har FemFight en aktivitetsgrupp med ca 100 aktiva medlemmar, där man bland annat är ute i skolor och träffar unga och pratar om sådant som de annars kanske bara pratar om med sina närmaste vänner.

Juryns motivering:
”Fem Fight är ett klockrent exempel på vad som händer när unga slår tillbaka, utifrån egna erfarenheter och frustration skapas förändring på riktigt!”

https://www.facebook.com/Femfight-1765122487038058/?fref=ts

Årets Kulturentreprenör – Pridepodden

Pridepodden är ett projekt som är skapat för att synliggöra och lyfta HBTQ+-personers livssituationer. Pridepodden är till för personer i alla åldrar oavsett etnicitet, kön/icke-kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, funktionsvariation, religionstillhörighet och tro samt klass och social tillhörighet. Pridepodden består av en podcast där det fokuseras på berättelser av och med HBTQ+-personer samt en hemsida.

All medverkan i podcasten sker på personernas egna villkor. De skapar sitt eget avsnitt, de kan berätta själva eller samtala med andra. Målet är att vara ett tryggt intersektionellt forum med stor mångfald och representation, med internationellt och flerspråkigt innehåll så att fler ska kunna ta del av budskapet.

Juryns motivering:
”Pridepodden är ett fantastiskt initiativ och utrymme som möjliggör för HBTQ+ personer att berätta sina egna berättelser utifrån deras egna villkor på en säker plattform. Formatet gör det lättillgängligt för många att ta del av och skapar ett mer inkluderande samhälle!”

https://www.pridepodden.com/

Årets Företag – BLK SKN

BLK SKN är ett nytt och kreativt livsstilsprojekt med rötterna från Göteborg. Inspirerat av nutida streetwear kulturen i Sverige ligger fokuset på svarta kläder med ett tydligt budskap. Det blir en stilren symbol och en del av den nya skandinaviska kulturen.

BLK SKN föddes ur en subkultur och som sen återskapas av samma människor genom bärandet av märket. Dessa har endast på senare tid nått de övre skikten av samhället. Ideologin är att människor som kommer från olika bakgrunder, olika förutsättningar möts på lika villkor utan att dömma någon utifrån utseende, kön, kultur eller religion.

Kärnvärdet i BLK SKN är svarta textilier med en tidlös och minimalistisk design.


Juryn motivering:
”Med ett tydligt budskap och en organisk gräsrotsförankring i subkulturen ser vi att detta företag bryter branchens normer på ett kreativt sätt, de sprider sitt budskap genom personerna som bär märket och kommer in som en outsider.”

https://www.blkskn.com/