Samla ”likes”!

Här visas mitt bidrag!

Tävla i Folkets Röst!

Friday Inspiration

Syftet med projektet är att inspirera och motivera ungdomar till att förverkliga sina drömmar. Detta gör vi genom att bjuda in inspiratörer till ungdomsgården Fryshuset Skärholmen 2:a hemmet utifrån ungdomarnas intressen. Ungdomarna får möjlighet att ta del av inspiratörernas personliga resa i form av dialog-föreläsningar. Inspiratörerna berättar allt om deras motgångar, framgångar samt hur man lyckas men framför allt hur man blir lycklig. Vi har nu drivit projektet i 6 månader utan finansiering och har under dessa månader haft 9 olika inspiratörer bland annat kriminologen Camila Salazar, en stor politisk aktivist Dror Feiler och hip hop stjärnan GeeDixon. Vi planerar nu till höst fortsätta med vårt projekt i Skärholmen samt expandera oss och erbjuda Friday Inspiration till fler mötesplatser ute i förorten då detta projekt fått en stor efterfrågan efter vår lyckade termin!