Årets Kulturentreprenör – Pridepodden

Pridepodden är ett projekt som är skapat för att synliggöra och lyfta HBTQ+-personers livssituationer. Pridepodden är till för personer i alla åldrar oavsett etnicitet, kön/icke-kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, funktionsvariation, religionstillhörighet och tro samt klass och social tillhörighet. Pridepodden består av en podcast där det fokuseras på berättelser av och med HBTQ+-personer samt en hemsida.

All medverkan i podcasten sker på personernas egna villkor. De skapar sitt eget avsnitt, de kan berätta själva eller samtala med andra. Målet är att vara ett tryggt intersektionellt forum med stor mångfald och representation, med internationellt och flerspråkigt innehåll så att fler ska kunna ta del av budskapet.

Juryns motivering:
”Pridepodden är ett fantastiskt initiativ och utrymme som möjliggör för HBTQ+ personer att berätta sina egna berättelser utifrån deras egna villkor på en säker plattform. Formatet gör det lättillgängligt för många att ta del av och skapar ett mer inkluderande samhälle!”

https://www.pridepodden.com/

Felix Swahn – Animatör

Felix Swahn är en animatör som utifrån sin passion berättar berättelser som berör. Han har med sin film “Den udda begravningen” vunnit pris och den har även visas på ett tiotal filmfestivaler. Felix har funktionsvariationen autism, som medför en del utmaningar men han vänder detta till sin styrka och ger sitt eget uttryck genom sina filmer.

Juryns motivering:
”Felix Swahn är en sann konstnär som vänder sina svårigheter till sin styrka. Han har ett eget uttryck som berör och har ett driv genom sin passion som smittar (vi vill se mer!).”

http://www.mandarinmannen.se/

David Rigo – Dans

David Rigo är en dansare som har skapat en egen plattform i form av dans och hiphop. Ungdomar från olika ställen kan komma dit och ta del av dansen samt lära sig bygga upp sitt självförtroende för att bli mer bekväma med sig själva.

David jobbar utifrån ett normkritiskt och feministiskt perspektiv där han sprider det sunda förnuftet. De unga som David möter kommer ofta i från oroliga familjeförhållande eller andra svårigheter och behöver en säkert plats. Davids plattform ses som en familj för många unga.

David har idag mer än 1000 elever och många har i sin tur fått jobb på olika skolor och sprider Davids anda vidare.

Juryns motivering:
”David Rigo är en eldsjäl som brinner för dansen och att sprida sin livsfilosofi vidare. David har lyckats genom sin passion att ge ringar på vattnet och ge fler unga möjligheten till att utvecklas och blir framtidens görare.”

http://davidrigo.com/