Vackra Maskrosbarn

Henrietta vet hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, bevittna våld i nära relation och vara anhörig till en bror som utsätts för sexualbrott. Efter att ha blivit trött på att hålla käften om familjens hemlighet så trotsade hon tystnaden och började blogga om vad som hänt i hennes familj under namnet ”Vackra Maskrosbarn”.

Utifrån sina egna erfarenheter vill hon visa att alla barn har rätt till samma hjälp som hon har fått. Idag arbetar hon med att berätta om sin egna uppväxt, belysa vikten av stöd och vägleda drabbade till befintliga hjälporganisationer och stödinsatser.

Juryns motivering:
”En ständigt aktuell fråga, och viktigt att man påminns om vilket stort samhällsproblem detta är. För unga är det viktigt att ha någonstans att vända sig så man inte fastnar i dysfunktionella förhållanden som närstående, både när det kommer till den psykiska hälsan och för att motverka risken att själv hamna i missbruk.”

http://www.vackramaskrosbarn.se

 

Årets idé – Politisk Kunskapsarena

Samir, Halil och Alina driver UF Företaget Politisk Kunskapsarena med affärsidén att anordna politiska föreläsningar och debatter i Dalarna. Genom mötet mellan unga, politik och näringsliv hoppas man kunna motivera fler till att vilja ta ställning, och målet är att ungdomar med rösträtt i valet 2018 ska få mer kunskap och förståelse för vad partierna står för.

I många fall nekas ungdomsförbund att komma in i skolan, men genom Politiska Kunskapsarenan vill Samir ta ungdomsförbunden direkt till eleverna. Helt kostnadsfritt.

Juryns motivering:
”Valdeltagandet bland unga är oftast lågt, men istället för att skuldbelägga ungdomar fokuserar initiativet på att främja det politiska samtalet och se möjligheter. Spännande att öppna upp för arbete med skolor.”

https://m.facebook.com/Politiska-KunskapsArenan-UF-PKA-1765059427125016/?tsid=0.4535113800251016&source=result

Second Chance

Second Chance vill utrota utanförskap. Genom aktiviteter, ledarskapsprogram och nya möten vill man skapa en plats där alla står upp för varandra för att stärka deltagarnas självförtroende och få dem att inse vilken potential de besitter. Fokus ligger på nyanlända unga då de ofta saknar socialt nätverk, men projektet är öppet för alla unga som känner att de saknar något att göra på fritiden.

Juryns motivering:
”Second Chance är en konkret verksamhet som arbetar långsiktigt inom ett område där många arbetar kortsiktigt. Vi kan inte blunda för dagens unga i utanförskap utan måste ta tillvara på de resurser som finns. Second Chance är riktiga ’do-ers’ med stor potential”

www.facebook.com/SecondChanceSwe/?fref=ts