Vackra Maskrosbarn

Henrietta vet hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, bevittna våld i nära relation och vara anhörig till en bror som utsätts för sexualbrott. Efter att ha blivit trött på att hålla käften om familjens hemlighet så trotsade hon tystnaden och började blogga om vad som hänt i hennes familj under namnet ”Vackra Maskrosbarn”.

Utifrån sina egna erfarenheter vill hon visa att alla barn har rätt till samma hjälp som hon har fått. Idag arbetar hon med att berätta om sin egna uppväxt, belysa vikten av stöd och vägleda drabbade till befintliga hjälporganisationer och stödinsatser.

Juryns motivering:
”En ständigt aktuell fråga, och viktigt att man påminns om vilket stort samhällsproblem detta är. För unga är det viktigt att ha någonstans att vända sig så man inte fastnar i dysfunktionella förhållanden som närstående, både när det kommer till den psykiska hälsan och för att motverka risken att själv hamna i missbruk.”

http://www.vackramaskrosbarn.se