Second Chance

Second Chance vill utrota utanförskap. Genom aktiviteter, ledarskapsprogram och nya möten vill man skapa en plats där alla står upp för varandra för att stärka deltagarnas självförtroende och få dem att inse vilken potential de besitter. Fokus ligger på nyanlända unga då de ofta saknar socialt nätverk, men projektet är öppet för alla unga som känner att de saknar något att göra på fritiden.

Juryns motivering:
”Second Chance är en konkret verksamhet som arbetar långsiktigt inom ett område där många arbetar kortsiktigt. Vi kan inte blunda för dagens unga i utanförskap utan måste ta tillvara på de resurser som finns. Second Chance är riktiga ’do-ers’ med stor potential”

www.facebook.com/SecondChanceSwe/?fref=ts