Årets Kulturentreprenör – Pridepodden

Pridepodden är ett projekt som är skapat för att synliggöra och lyfta HBTQ+-personers livssituationer. Pridepodden är till för personer i alla åldrar oavsett etnicitet, kön/icke-kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, funktionsvariation, religionstillhörighet och tro samt klass och social tillhörighet. Pridepodden består av en podcast där det fokuseras på berättelser av och med HBTQ+-personer samt en hemsida.

All medverkan i podcasten sker på personernas egna villkor. De skapar sitt eget avsnitt, de kan berätta själva eller samtala med andra. Målet är att vara ett tryggt intersektionellt forum med stor mångfald och representation, med internationellt och flerspråkigt innehåll så att fler ska kunna ta del av budskapet.

Juryns motivering:
”Pridepodden är ett fantastiskt initiativ och utrymme som möjliggör för HBTQ+ personer att berätta sina egna berättelser utifrån deras egna villkor på en säker plattform. Formatet gör det lättillgängligt för många att ta del av och skapar ett mer inkluderande samhälle!”

https://www.pridepodden.com/