Louise Aronsson – Tilia

Eldsjälen Louise Aronsson verkar inom den ideella organisationen Tilia som arbetar för ungas psykiska hälsa där ungas röster står i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.

Louises talang för att tala till olika målgrupper, lyfta andras röster och verka för ungas psykiska hälsa samtidigt som hon behåller fötterna på jorden gör henne till mer än en vanlig entreprenör. Louise tar med själen in i allt hon gör. Hennes arbete inom Tilia har gjort dem till en tung aktör inom ämnet.

Juryns motivering:
Det behövs fler människor som Louise, som verkligen brinner för det hon gör vilket genomsyrar hennes arbete inte bara mot målgruppen unga utan även i förändringsarbetet på lång sikt genom att sätta ämnet på agendan!”

http://foreningentilia.se

Foto av: Malin Nerby