David Rigo – Dans

David Rigo är en dansare som har skapat en egen plattform i form av dans och hiphop. Ungdomar från olika ställen kan komma dit och ta del av dansen samt lära sig bygga upp sitt självförtroende för att bli mer bekväma med sig själva.

David jobbar utifrån ett normkritiskt och feministiskt perspektiv där han sprider det sunda förnuftet. De unga som David möter kommer ofta i från oroliga familjeförhållande eller andra svårigheter och behöver en säkert plats. Davids plattform ses som en familj för många unga.

David har idag mer än 1000 elever och många har i sin tur fått jobb på olika skolor och sprider Davids anda vidare.

Juryns motivering:
”David Rigo är en eldsjäl som brinner för dansen och att sprida sin livsfilosofi vidare. David har lyckats genom sin passion att ge ringar på vattnet och ge fler unga möjligheten till att utvecklas och blir framtidens görare.”

http://davidrigo.com/