Louise Aronsson – Tilia

Eldsjälen Louise Aronsson verkar inom den ideella organisationen Tilia som arbetar för ungas psykiska hälsa där ungas röster står i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.

Louises talang för att tala till olika målgrupper, lyfta andras röster och verka för ungas psykiska hälsa samtidigt som hon behåller fötterna på jorden gör henne till mer än en vanlig entreprenör. Louise tar med själen in i allt hon gör. Hennes arbete inom Tilia har gjort dem till en tung aktör inom ämnet.

Juryns motivering:
Det behövs fler människor som Louise, som verkligen brinner för det hon gör vilket genomsyrar hennes arbete inte bara mot målgruppen unga utan även i förändringsarbetet på lång sikt genom att sätta ämnet på agendan!”

http://foreningentilia.se

Foto av: Malin Nerby

Vackra Maskrosbarn

Henrietta vet hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, bevittna våld i nära relation och vara anhörig till en bror som utsätts för sexualbrott. Efter att ha blivit trött på att hålla käften om familjens hemlighet så trotsade hon tystnaden och började blogga om vad som hänt i hennes familj under namnet ”Vackra Maskrosbarn”.

Utifrån sina egna erfarenheter vill hon visa att alla barn har rätt till samma hjälp som hon har fått. Idag arbetar hon med att berätta om sin egna uppväxt, belysa vikten av stöd och vägleda drabbade till befintliga hjälporganisationer och stödinsatser.

Juryns motivering:
”En ständigt aktuell fråga, och viktigt att man påminns om vilket stort samhällsproblem detta är. För unga är det viktigt att ha någonstans att vända sig så man inte fastnar i dysfunktionella förhållanden som närstående, både när det kommer till den psykiska hälsan och för att motverka risken att själv hamna i missbruk.”

http://www.vackramaskrosbarn.se

 

Årets idé – Politisk Kunskapsarena

Samir, Halil och Alina driver UF Företaget Politisk Kunskapsarena med affärsidén att anordna politiska föreläsningar och debatter i Dalarna. Genom mötet mellan unga, politik och näringsliv hoppas man kunna motivera fler till att vilja ta ställning, och målet är att ungdomar med rösträtt i valet 2018 ska få mer kunskap och förståelse för vad partierna står för.

I många fall nekas ungdomsförbund att komma in i skolan, men genom Politiska Kunskapsarenan vill Samir ta ungdomsförbunden direkt till eleverna. Helt kostnadsfritt.

Juryns motivering:
”Valdeltagandet bland unga är oftast lågt, men istället för att skuldbelägga ungdomar fokuserar initiativet på att främja det politiska samtalet och se möjligheter. Spännande att öppna upp för arbete med skolor.”

https://m.facebook.com/Politiska-KunskapsArenan-UF-PKA-1765059427125016/?tsid=0.4535113800251016&source=result

Årets Samhällsförbättrare – Fem Fight

Efter en rad våldtäkter under Bråvallafestivalen 2016 började Minna Höggren tillsammans med några vänner prata om vad unga kan göra för att motverka detta om framtiden. Resultatet blev initiativet FEMFIGHT.

Syftet har sedan starten varit att kämpa för ett mer rättvist och mindre sexistiskt samhälle, och att normalisera samtal om jämnställdhet, sex och samlevnad. Idag har FemFight en aktivitetsgrupp med ca 100 aktiva medlemmar, där man bland annat är ute i skolor och träffar unga och pratar om sådant som de annars kanske bara pratar om med sina närmaste vänner.

Juryns motivering:
”Fem Fight är ett klockrent exempel på vad som händer när unga slår tillbaka, utifrån egna erfarenheter och frustration skapas förändring på riktigt!”

https://www.facebook.com/Femfight-1765122487038058/?fref=ts

Möllans Basement

Möllans Basement är ett socialt företag som riktar sig till unga i Sverige, huvudsakligen i Malmö.

Att inte få ett jobb efter studenten eller examen kan leda till utanförskap, men genom ett brett kontaktnät av företag samt att lyhört lyssna på vad unga vill skapar man jobbmöjligheter och lösa ett stort samhällsproblem. Man finns på plats där unga är, när unga behöver det som mest. Blandningen av fritidssysselsättning, CV-hjälp och studievägledning – och att man har öppet på kvällar och nätter – gör att man når många av de unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Möllans Basement har hjälpt många unga i Malmö och nu vill man ta nästa steg i utvecklingen och spridas runt om i landet.

Juryns motivering:
”Sättet Möllans Basement arbetar med och mot unga är ett exempel som alla borde arbeta efter, att se ungas behov och möta dem på ett innovativt sätt skapar framgång, Möllans Basement är ett föredöme som alla borde ta efter!”

http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/mollans-basement/

Årets Kulturentreprenör – Pridepodden

Pridepodden är ett projekt som är skapat för att synliggöra och lyfta HBTQ+-personers livssituationer. Pridepodden är till för personer i alla åldrar oavsett etnicitet, kön/icke-kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, funktionsvariation, religionstillhörighet och tro samt klass och social tillhörighet. Pridepodden består av en podcast där det fokuseras på berättelser av och med HBTQ+-personer samt en hemsida.

All medverkan i podcasten sker på personernas egna villkor. De skapar sitt eget avsnitt, de kan berätta själva eller samtala med andra. Målet är att vara ett tryggt intersektionellt forum med stor mångfald och representation, med internationellt och flerspråkigt innehåll så att fler ska kunna ta del av budskapet.

Juryns motivering:
”Pridepodden är ett fantastiskt initiativ och utrymme som möjliggör för HBTQ+ personer att berätta sina egna berättelser utifrån deras egna villkor på en säker plattform. Formatet gör det lättillgängligt för många att ta del av och skapar ett mer inkluderande samhälle!”

https://www.pridepodden.com/

Felix Swahn – Animatör

Felix Swahn är en animatör som utifrån sin passion berättar berättelser som berör. Han har med sin film “Den udda begravningen” vunnit pris och den har även visas på ett tiotal filmfestivaler. Felix har funktionsvariationen autism, som medför en del utmaningar men han vänder detta till sin styrka och ger sitt eget uttryck genom sina filmer.

Juryns motivering:
”Felix Swahn är en sann konstnär som vänder sina svårigheter till sin styrka. Han har ett eget uttryck som berör och har ett driv genom sin passion som smittar (vi vill se mer!).”

http://www.mandarinmannen.se/

David Rigo – Dans

David Rigo är en dansare som har skapat en egen plattform i form av dans och hiphop. Ungdomar från olika ställen kan komma dit och ta del av dansen samt lära sig bygga upp sitt självförtroende för att bli mer bekväma med sig själva.

David jobbar utifrån ett normkritiskt och feministiskt perspektiv där han sprider det sunda förnuftet. De unga som David möter kommer ofta i från oroliga familjeförhållande eller andra svårigheter och behöver en säkert plats. Davids plattform ses som en familj för många unga.

David har idag mer än 1000 elever och många har i sin tur fått jobb på olika skolor och sprider Davids anda vidare.

Juryns motivering:
”David Rigo är en eldsjäl som brinner för dansen och att sprida sin livsfilosofi vidare. David har lyckats genom sin passion att ge ringar på vattnet och ge fler unga möjligheten till att utvecklas och blir framtidens görare.”

http://davidrigo.com/

Second Chance

Second Chance vill utrota utanförskap. Genom aktiviteter, ledarskapsprogram och nya möten vill man skapa en plats där alla står upp för varandra för att stärka deltagarnas självförtroende och få dem att inse vilken potential de besitter. Fokus ligger på nyanlända unga då de ofta saknar socialt nätverk, men projektet är öppet för alla unga som känner att de saknar något att göra på fritiden.

Juryns motivering:
”Second Chance är en konkret verksamhet som arbetar långsiktigt inom ett område där många arbetar kortsiktigt. Vi kan inte blunda för dagens unga i utanförskap utan måste ta tillvara på de resurser som finns. Second Chance är riktiga ’do-ers’ med stor potential”

www.facebook.com/SecondChanceSwe/?fref=ts

SKATA SWEDEN

Skata Sweden är ett filmproduktionsbolag som verkar runt om i Åre och i Stockholm.  Genom sin passion satsar Skata Sweden på att skapa underhållande filmer som inspirerar andra till att finna glädjen i rörelse. Skata har jobbat med många stora varumärken och jättar som Houdini och ICA. De filmar även skid- och företagsevents och är experter på att levera!

Skata Sweden har vidare varit med och startat verksamheten MadFriday som lär ut akrobatik, parkour och dans till barn och unga i Åre. Skata Sweden filmade under träffarna och verksamheten har växt och grenat sig till ett flertalet andra verksamheter i Åre för barn och unga.

Juryns motivering:
”Skata Sweden känns som ett genuint företag där passionen för film och rörelse står i centrum, vilket syns i deras resultat. Skatas videos håller hög kvalité och känslan av lekfullhet och äkthet kommer fram i allt de gör!”

http://www.skatasweden.se/