Water For You UF

Är det inte lite konstigt att BPA är förbjudet i nappflaskor för barn men inte i vattenflaskor? Det tycker vi! BPA är ett ämne som visats vara cancer framkallande, bidra till hjärt-och kärlsjukdomar och fetma. Vi erbjuder en BPA-fri vattenflaska som donerar en del av vinsten till Röda Korsets arbete i Etiopien för att förbättra dricksvattnet! Drick rent vatten, ge rent vatten!