Klavans UF

Vår vision på Klavans är att skapa ett enklare sätt för gymnasieklasser att tjäna pengar samtidigt som företag och organisationer får ta del av prisvärd arbetskraft. Klavans affärsidé går ut på att föra samman företag, som söker arbetskraft för tillfälliga tjänster, och skolklasser, som vill tjäna pengar till klasskassan. Idéen grundas i att det för många företag kan vara svårt att hitta prisvärd arbetskraft till temporära, personalkrävande projekt, såsom marknadsundersökningar, funktionärsjobb och inventeringar. Samtidigt är gymnasieklasser i stort behov av pengar till studentaktiviteter och klassresor. Det finns alltså både ett utbud och en efterfråga av arbete, men problemet ligger i att klasserna inte hittar bolagen och vice versa. Det är här Klavans kommer in i bilden – för med vår internettjänst, där bolagen enkelt kan förmedla arbeten till klasserna, tas gapet mellan bolagen och klasserna bort!