MindCare

MindCare är ett UF-företag som har syftet att upplysa ungdomar om psykisk ohälsa. Detta ska vi göra genom en föreställning med dans och teater. Föreställningen kommer visa hur man känner sig när man har vissa psykiska sjukdomar. Den kommer också ha en avslutande del som innehåller en liten föreläsning innehållande statistik och information om psykisk ohälsa. Vi kommer samarbeta med organisationen MIND. VI kommer skänka 20% av intäkterna till dem och även ha en frivillig insamling i deras namn. Föreställningen ska vi sälja in till högstadie- och gymnasieskolor.

Vi tror att vår idé är väldigt bra eftersom vi är ungdomar som berättar för ungdomar om ett ämne som inte uppmärksammas nog mycket. 20 % av Sveriges ungdomar lider av psykisk ohälsa enligt SCB och väldigt få får lära sig om det. Vi tror att kunskap om sjukdomarna i omgivningen kan skapa trygghet för dem som har dem och vårt mål är att de som ser föreställning och lider av någon sjukdom, söker hjälp för den. Vi tror att en föreställning blir mer uppmärksammad än t.ex. en föreläsning då det är mer unikt och nytänkande och framtvingar känslor hos publiken. Vi tror att det kommer bidra till mer handlingskraft hos publiken och att de kommer komma ihåg oss i större mån än en föreläsning skulle göra.

Resultat Folkets Röst: 0 Likes