Kombikok UF

Kombikok – ett medvetet val i vardagen. Ett koncept för framtiden

I en brådskande vardag har tiden onekligen blivit en bristvara som allt för ofta får stå som vågmästare i våra val. Andra viktiga värden, så som hälsa, hållbarhet och miljömedvetenhet, har därmed hamnat något i skymundan. Inte för att dessa inte prioriteras av konsumenten – faktum är att miljöengagemang och hälsa båda är växande trender – problematiken ligger snarare i att aspekter som dessa bortprioriteras när de ställs i förhållande till en tids-eller energivariabel.

– Därför är vår tids utmaning att göra det tidseffektiva och prisvärda till det miljövänliga och hälsosamma –

Den innovativa Kombikokaren är ett multifunktionellt tredelat köksredskap i rostfritt stål som fungerar som en insättning till en kastrull. Redskapet är svensktillverkat och består av tre separata korgar: två stycken ”fjärdedelar” och en med formen av en halvmåne. Dessa korgar kan tas upp i olika tider eller användas separat. Således tillåts användaren, på ett hälsosamt sätt, att tillaga olika slags råvaror i samma kastrull, samtidigt. Mat kan lätt förberedas till veckan, valmöjligheterna breddas samtidigt som användaren gör ett medvetet val då Kombikokaren sparar el och vatten, tid och rum.

Resultat Folkets Röst: 0 Likes