Pridepodden

Pridepodden, en nystartad podcast med fokus på HBTQ+-rättigheter

Podcasten står för allas lika värde och för mänskliga rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Målet med podcasten är att stötta andra HBTQ+-personer som inte vågar prata med någon och att öka förståelsen av HBTQ+-personers svårigheter och erfarenheter hos allmänheten.

Podcastens koncept är att låta både icke-offentliga och offentliga HBTQ+-personer i alla åldrar få komma till tals via antingen egenberättande eller diskussioner mellan två parter. De ska kunna yttra sig på sina egna villkor, dvs. att man inte pratar om dem över deras huvuden utan istället prata med dem.

Fokus i podcasten är att ta del av personers egna erfarenheter, perspektiv och tankar. Det kommer också tas upp specifika ämne såsom: sexism/cissexism, heteronorm, normkritik, tolkningsföreträde etc. Därutöver kommer gästerna själva vara med och bestämma hur just deras avsnitt ska se ut.

En hemsida kommer att byggas upp som är kopplad till podcasten. På den kommer man bland annat kunna lyssna på podcasten, kolla var det finns hjälp och stöd att få samt information om HBTQ+.

När de första avsnitten har släppts och hemsidan är öppen ser jag gärna att lyssnarna kommer med idéer vilka ämnen de skulle vilja ha med och vilka gäster de skulle vilja höra samt tips på till exempel: hjälp-, stöd- och informationslänkar samt exempel på hemsidor, bloggar med mera.

Dessutom ska den ge ännu fler HBTQ+-personer chansen att komma till tals i form av texter. Först och främst tänker jag på dem som inte vill eller kan vara med i själva podcasten av olika anledningar som till exempel integritetsskäl. De ska kunna maila in egna texter som handlar om sådant som tas upp i podcasten, antingen anonymt eller under sitt namn. Dessa texter ska läggas upp på hemsidan.

Resultat Folkets Röst: 22 Likes