Fighter Child Sweden UF

Jag var under hela min grundskoletid mobbad och upptäckte då att skolan inte alltid gör så mycket som dem borde för att hjälpa eleverna. Därför startade jag Fighter Child Sweden UF för att hjälpa andra i samma situation som jag var i. Fighter Child Sweden UF har som mål att alla barn i Sverige ska känna sig trygga i skolan. Företaget jobbar mot mobbning både genom att utbilda elever och vuxna i skolan om vilka psykiska skador mobbning lämnar. Men även genom att stötta och peppa mobbningsutsatta barn och ungdomar genom att visa utifrån egen erfarenhet att det blir bättre. Vi vill ge hopp om att det kommer att bli bättre till de utsatta elever som inte längre orkar gå till skolan på grund av att dem är mobbade. Av egen erfarenhet märkte jag att skolan inte alltid gör så mycket som de borde i fall av mobbning. Jag vill därför genom Fighter Child Sweden UF vara den som står upp för de utsatta eleverna och som kan stå på andra sidan mobbningen och visa att det blir bättre.

Resultat Folkets Röst: 57 Likes