D.I.G. (Dialog Identitet Gemenskap)

D.I.G. utbildar skolungdomar i mänskliga rättigheter och dialogverktyg.

I kombination med att prata om normer/fördomar, demokrati, mänskliga rättigheter, interreligiös- och interkulturell samexistens, vem som kan vara en förebild samt att stärka elevernas självkänsla och utbilda i dialogverktyg tror projektledarna att projektet ger den yngre generationen något väldigt användbart. Ofta kan ungdomar känna att de har lätt för att brinna för något men svårt att kanalisera ut det. Den som genomgår D.I.G.s utbildning får verktygen att kanalisera sin glöd.

Resultat Folkets Röst: 323 Likes