SVERIGES
UNGDOMSENTREPRENÖR

Sveriges Ungdomsentreprenör är Fryshusets initiativ för att lyfta ungas drivkraft och passion. Vi arbetar aktivt med att definiera och omdefiniera begreppet entreprenörskap för att skapa ett inkluderande samhälle.

FACEBOOK

SVERIGES UNGDOMSENTERPRENÖR 2016 STARTAR

VINNARE 2015

ÅRETS IDÉ

Teatergruppen Amicorum

Motivering: Vi i juryn ser att vinnaren i kategorin Årets Idé har en lösning på en aktuell samhällssituation. Med enkla medel kan denna idé utvecklas till ett verktyg för att skapa förståelse och möten, som vidare kan spridas runt om i Sverige och om inte världen! Vi ser att vinnaren av Årets Idé har stor potential att gå i bräschen i sin bransch. 

ÅRETS SAMHÄLLSFÖRBÄTTRARE

Oh Snap!

Motivering: Vinnaren i kategorin Årets Samhällförbättrare arbetar på ett kreativt sätt med att motarbeta rådande normer. Genom moderna medel som ligger rätt i tiden kan Årets Samhällsförbättrare ses som en aktör i framkant. Juryn är övertygade om att vinnaren i Årets Samhällsförbättrare kommer fortsätta göra stor “impact” på sin arena vilket kommer ge ringar på vattnet i samhället.

ÅRETS FÖRETAG

Eko Vågen 2.0

Motivering: Vinnaren i kategorin Årets Företag har på ett innovativt sätt utvecklat ett koncept som kan motarbeta ett av våra största samhällsproblem vi står inför idag. Genom att väcka medvetenhet och engagemang på ett roligt och nytänkande sätt skapar företaget en beteendeförändring bland unga som möjliggör ett hållbart samhälle.

PRISER FÖR SUE 2016 SLÄPPS INOM KORT

SAMARBETSPARTNERS

Tävlingar som Sveriges ungdomsentreprenör är viktiga för att visa kraften i alla bra initiativ som pågår just nu och sätta fokus på nya lösningar och deras spridning.

Ashokawww.scandinavia.ashoka.org

Det unga entreprenörskapet ser vi som startskottet till en mängd olika möjligheter för både individ och samhälle och därför är det ytterst viktigt att uppmuntra det driv och passion som finns hos våra unga och i bidragen till Sveriges Ungdomsentreprenör.

Accenturewww.accenture.com

Vårt mål är ett samhälle där alla, oavsett sådant som kön, bakgrund eller ålder, har möjlighet att nå dit de vill. Därför sitter vi i juryn för Sveriges Ungdomsentreprenörer.

Rättviseförmedlingenwww.rättviseförmedlingen.se

PARTNERS

Följ oss på Facebook och Instagram!